sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
HOTLINE 24/7

0903 12 19 68 - 0916 88 37 43

MÀNG BOPP

MÀNG BOPP
MÀNG BOPP
MÀNG BOPP
MÀNG BOPP
MÀNG BOPP
MÀNG BOPP
MÀNG BOPP
MÀNG BOPP
MÀNG OPP/BOPP HEATSEAL
MÀNG OPP/BOPP HEATSEAL
Màng MOPP- Metallized BOPP Film
Màng MOPP- Metallized BOPP Film